ATV-forsikring

Få et uforpligtende tilbud her.​​​​​​​​​​

Bestil tilbud Ring 70 12 43

Alle registrerede ATV-er skal have en ansvarsforsikring. Vær fuld dækket med en kaskoforsikring.


ATV-forsikring indeholder Standard Basis Ansvar
Ansvar, person- og tingskade

Forsikringen dækker de skader, du som fører af køretøjet forvolder på andre personer og deres ting.

Krisehjælp

Dækker kortvarig psykologterapi efter trafikulykke, røveri eller overfald.

Retshjælp

Kommer du ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, kan du i mange tilfælde opnå retshjælpsdækning. Med en retshjælpsforsikring betaler If dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger i forbindelse med at føre sagen.

Tyveri og hærværk

Dækker skader på køretøjet samt tab heraf som følge af hærværk, tyveri, røveri eller tyveriforsøg.

 

Brand, lynnedslag og eksplosion

Dækker skader forårsaget af brand, lynnedslag eller eksplosion.

Anden kasko

Dækker øvrige ikke-mekaniske skader på køretøjet som følge af en pludselig hændelse - fx færdselsuheld.

Tilvalg til atv-forsikring Standard Basis Ansvar
Førerpladsdækning

Førerpladsdækningen dækker dig eller den, der sidder bag rattet i køretøjet, hvis der sker en eneulykke – dvs. ved skader, hvor der ikke er en ansvarlig modpart.

Udvidet forsikringssum - ansvar

Dækker dit erstatningsansvar for tingsskade ud over de i Færdselsloven fastsatte forsikringssummer.
Færdselslovens fastsatte sum for tingsskader er jf. FÆL § 105 stk. 2-3 kr. 22 mio. pr. 1. jan. 2013

Ekstraudstyr

Dækker eftermonteret ekstraudstyr for op til 15.000 kr. Det gælder fx alarm, kommunikationsudstyr og stereoanlæg.

Bortkomst

Dækker ved køretøjets bortkomst, uden der er tale om tyveri, røveri og lignende.

SAML DINE FORSIKRINGER

og få op til 15% rabat

Minimum 2 forsikringer, hvoraf indboforsikring er obligatorisk og hunde- og rejseforsikring er undtaget.