Husforsikring

Få et uforpligtende tilbud her.​​​​​​​​​​

Bestil tilbud Ring 70 12 43

Når du køber et hus, er det én af dit livs største investeringer. Derfor er det vigtigt, at du er godt sikret og dét vil vi gerne hjælpe dig med. Vi tilbyder dig 2 typer husforsikringer og et godt udvalg af tilvalgsdækninger, så du kan sikre dig godt mod uheld og skader på huset.


Sammenlign dækninger Standard Basis
Bygningsbrand

Dækker alle skader på huset hvis skaderne er forårsaget ved brand, lynnedslag eller eksplosion.

Skader, der er opstået ved nedstyrtning af luftfartøj eller genstande herfra, dækkes også.

Har du lånt til finansieringen af huset, kræver långiveren, at du som minimum har etableret bygningsbrandforsikring.

Husejeransvar

Dækker det ansvar du efter gældende retspraksis bliver erklæret erstatningsansvarlig for.

De maksimale dækningssummer er ved:

  • personskader = 5.000.000,- kr.
  • tingskader = 2.000.000,- kr.
Anden bygningsbeskadigelse

Dækker direkte skade som sker alle de forsikrede genstande ved:
Tilfældig pludselig udtrømning af vand, olie og kølevæske fra røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg og akvarier.

Retshjælp

Kommer du som ejer af en privat bolig ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, kan du med visse begrænsninger opnå retshjælpsdækning. Det betyder, at forsikringen betaler dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger ved at føre sagen med op til 75.000 kr. Du skal selv betale 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst 2.500 kr.

Entrepriseforsikring

Dækker ved nyopførelse, tilbygning til og ombygning af hus og omfatter ikke arbejde, som har karakter af vedligeholdelse. Det er en all risk forsikring, som betyder det er en forsikring, der dækker alle skadeårsager, medmindre skadeårsagen er positivt undtaget.

Næsten alle husejere har lån i deres hus. For at du, som husejer overhovedet kan få et lån, skal huset være brandforsikret, idet husets værdi stilles som sikkerhed for långiveren.

Men langt de fleste husejere har indset, at andre skader på huset som fx storm- og vandskader kan true deres økonomi. Som hovedregel bliver dit parcelhus forsikret til nyværdi, som betyder at forsikringen er sumløs.

Skulle det værste ske, og dit hus brænder ned til grunden, betyder det for dig, at huset genopføres i nutidige materialer og efter nuværende byggemetoder.

Skal du forsikre erhvervsbygninger?

Du kan også forsikring dine erhvervsbygninger her. Bygningsforsikring

Skal du forsikre nyopførelse, til- eller ombygning af erhvervsbygninger?

Du kan også forsikring nyopførelse, til- og ombygning af dine erhvervsbygninger her. Entrepriseforsikring

Saml dine forsikringer

og få op til 15% rabat

Minimum 2 forsikringer, hvoraf indboforsikring er obligatorisk og hunde- og rejseforsikring er undtaget.