Indboforsikring

Få et uforpligtende tilbud på indboforsikring til hele hustanden her. Så er både du, dine ting og din husstand godt sikret.

Bestil tilbud Ring 70 12 43
  1. Forsikringer
  2. Privatforsikring
  3. Indboforsikring

Indboforsikringen dækker dine ting og dit ansvar.


Indboforsikringen dækker dit private indbo, også kontanter, hvis det bliver stjålet eller ødelagt ved en brand-, vand- eller tyveriskade.
Indboforsikringen omfatter din husstand, dvs. alle familiemedlemmer eller samboende, der har folkeregisteradresse hos dig.

Indboforsikring Indeholder
Brand, vand og tyveri

Forsikringen dækker brandskader på dine ting, men også ved indbrud, simpelt tyveri, røveri eller åbenlyst tyveri (ran), samt evt. skade på dit tøj, hvis du skulle blive overfaldet.

Vi dækker ligeledes skade som følge af vand, olie, kølevæske eller lignende, der pludselig strømmer ud (ikke udsivning eller dryp) fra installationer, akvarier eller andre beholdere.

Skader på andre mennesker, deres ejendele og dyr

Du får dækket de skader, du uforvarende forårsager på andre mennesker, deres ejendele og dyr.

Dækker med 5 mio. kr. for personskade og med 2 mio. kr. for tingskade.

Retshjælpsforsikring

Kommer du ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, kan du i mange tilfælde opnå retshjælpsdækning.

Med en retshjælpsforsikring betaler vi dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger i forbindelse med at føre sagen med op til 75.000 kr. 

'Du skal selv betale 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst 2.500,- kr.

Tilvalg til indboforsikring Vælg frit
Glas og sanitet

Dækker brud på de forsikrede genstande, efter disse er indsat, indrammet eller på anden måde endeligt anbragt i hel stand på deres plads som bygningsbestanddele, og så længe de forbliver der.

Dækningen tilbydes lejere som ifølge lejekontrakt har den indvendige vedligeholdelsespligt.

Pludselig skade

Pludselig skade gælder kun, hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret.

Ved pludselig skade forstås skade, som skyldes en udefra pludselig kommende og virkende årsag.

Årsagen til skaden og skadens opståen skal således ske samtidig.

Mønt- og frimærkesamling

Standard dækningen (5 % af forsikringssummen maksimalt 15.000,- kr.) kan udvides med maksimalt 15.000,- kr.

Den maksimale forsikringssum udgør herefter 30.000,- kr.

Guld og sølv

Standard dækningen (10 % af forsikringssummen maksimalt 40.000,- kr.) kan udvides med maksimalt 40.000,- kr.

Den maksimale forsikringssum udgør herefter 80.000,- kr.

Opmagasinering

Dækningen omfatter brand-, vand-, og tyveriskader på opmagasinerede indbogenstande. Vi kræver at få oplyst fuldstændig opbevaringsadresse.

Vær opmærksom på at dækningen ikke omfatter tyveri af guld og sølvgenstande samt smykker, ligesom dækningen ved simpelt tyveri er suspenderet.

Gravsted

Dækningen omfatter tyveri fra og/eller hærværk på et gravsted, som du har ønsket at forsikre. Erstatningen vil maksimalt udgøre 27.291 kr. pr. skade.

Selvrisiko ved alle skader er 700,- kr

Ubeboet

Dækker selvom din bolig er ubeboet ud over de 6 måneder som er standard.

Indboforsikringen er vigtig for dig at købe, da den ikke kun dækker dine ting, med også dækker dig, når du kommer til at skade andre personer og deres ting. Du får med retshjælpsdækningen, sikret dig økonomisk, hvis du kommer udfor en tvist og skal i retten. 

HVILKEN INDBOFORSIKRING HAR DU BRUG FOR?

Der er primært 2 ting, du skal tage stilling til, når du køber en indboforsikring hos os:

  1. Du skal vurdere, hvor mange penge dine samlede ejendele er værd. Dette kalder vi i forsikringsbranchen "indbosum" eller "forsikringssum".
    Benyt vores skema til udregning af din indbosum.

  2. Du skal vurdere, hvor omfattende dækning du ønsker. Har du brug for nogle tilvalgsdækninger og hvilke?

SKAL DU OGSÅ FORSIKRE DIN VIRKSOMHEDS TING?

Du kan forsikre din virksomheds varer og udstyr med en løsøreforsikring.

SAML DINE FORSIKRINGER

og få op til 15% rabat

Minimum 2 forsikringer, hvoraf indboforsikring er obligatorisk og hunde- og rejseforsikring er undtaget.

  1. Forsikringer
  2. Privatforsikring
  3. Indboforsikring