Anmeld skade

Har du været udsat for en skade, er det vores mål at hjælpe dig på den bedste og hurtigste måde.

Du skal sørge for at du:

  • straks går i gang med at begrænse skadens omfang
  • anmelder evt. indbrudstyveri, tyveri af cykel, hærværk eller lignende til din lokale politimyndighed
  • detaljeret udfylder alle væsentlige punkter i skadeanmeldelsen
  • om muligt får noteret navn og adresse på vidner til skaden
  • tager kontakt til os, såfremt du er i tvivl om noget

Vær opmærksom på, at overholder du ikke ovennævnte, vil det kunne medføre nedsættelse eller helt bortfald af en eventuel erstatning.

Elektroniske skadeanmeldelser
Privat Erhverv
Motorkøretøj Motorkøretøj
Bygningsskade Forhandlerværksted - motorkøretøj
Indboskade Bygningsskade
Ulykke  * Tyveriskade
Tandskade  * Glasskade  *
Ansvar Løsøre - Vand-/Rørskade
Fartøj Løsøre - Brandskade
El-Installationserklæring  * Ansvar
VVS-Erklæring  * Brilleskade  *
  Transportskade  *
  Branderhverv  *
  Bagageforsinkelse
  Flyforsinkelse
  Firmarejse - Sygdom 
  Fartøj
  El-Installationserklæring  *
  VVS-Erklæring  *


* Skal downloades, udskrives, udfyldes og sendes med post/ scan siden ind og send via mail.

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.