Klagemuligheder hos If

De allerfleste af vores kunder er tilfredse. Men nogle gange opstår der misforståelser og nogle gange laver vi fejl.

Derfor har vi et Kundeombud, som du kan henvende dig til, hvis du er utilfreds med os.

Forhåbentlig bliver vi samtidig lidt klogere, så vi yderligere kan forbedre vores service og vores produkter til glæde for både dig og alle vores andre kunder. 

En telefonsamtale kan være nok
Hvis du har spørgsmål til din sag og ønsker en forklaring, så ringer du bare til sagsbehandleren, som gerne går den igennem med dig igen og svarer på dine spørgsmål. 

Mange sager bliver løst allerede her. Men hvis I ikke kan nå frem til en løsning, så kan du kontakte Kundeombudet.

Kundeombudet hjælper dig
Kundeombudet kigger på din sag med nye øjne. Her undersøger vi både håndteringen af din sag og erstatningen.

Kundeombudet laver sin egen vurdering og kan forklare dig, hvad der ligger bag afgørelsen.

Men der findes nogle undtagelser: Kundeombudet behandler ikke sager, der er eller har været under prøvelse ved domstolene, ved voldgift eller hos Ankenævnet for Forsikring.

Det eneste du skal huske, når du ønsker, at Kundeombudet skal behandle din henvendelse, er, at sagen skal være hos os senest 6 måneder efter du har modtaget afgørelsen fra If.

Hvis du ikke er enig i Kundeombudets afgørelse, kan du se anden klage vej - se i menuen til venstre.

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.