Om Kalaallit Forsikring Agentur A/S

At drive forsikringsvirksomhed i Grønland er ikke bare noget, man gør. Det kræver mange års erfaring og kendskab til den Grønlandske natur, geografi, infrastruktur og ikke mindst traditioner, kultur og livsfilosofi.

Kalaallit Forsikring betyder Grønlændernes Forsikringssted.

I mere end 100 år har vi drevet forsikringsvirksomhed i Grønland. Vores repræsentation er til stadighed blevet udvidet i takt med udviklingen.

Vi er repræsenteret gennem 4 kontorer i de 4 største byer.

Vi sætter en ære i, at vores kontorer er bemandet med dygtige og forsikringsfagligt uddannet personale.

Derudover er vi tilgængelige via Internettet, døgnet rundt og på telefon +299 70 12 43

Kalaallit Forsikring er et selvstændigt Grønlandsk Aktieselskab. Kalaallit Forsikring Agentur A/S´s virke, tager udgangspunkt i If´s produkter og udbud, ligesom vores professionelle rådgivning gives på vegne af If.

If er dannet af forsikringsselskaberne Skandia, Sampo og Storebrand.

Kalaallit Forsikring Agentur A/S - en aktiv del af det Grønlandske samfund og erhvervsliv . Vi deltager aktivt i en lang række social- som erhvervsrelaterede foreninger, organisationer m.v..

Vores sociale ansvar - koordinerer og støtter vi direkte gennem følgende netværk:

Vores aktivitet målrettet erhvervet i Grønland sikre vi koordineret, gennem aktiv deltagelse og oprigtigt engagement gennem følgende netværk:

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.