Ajutoorneq nalunaarutigiuk

Ajutoorsimaguit ingerlaqqinnissamut ikiussavatsigit.  Sianerfigisigut – ulluinnarni 9:30 aamma 16:00 akornanni.

Sianerit 70 12 43

1. Ajutoornermut immersugassaq aaguk

2. Ajoqusernermut immersukkat nassiuguk