Incoterms 2020


Incoterms® er en række standardiserede leveringsbetingelser.

Hvad er incoterms?

Incoterms® er en række standardiserede leveringsbetingelser. Klausulerne angiver hvem der til enhver tid bærer risikoen for gods undervejs, hvem der skal betale omkostningerne og hvilke forpligtelser køber og sælger hver især har. Incoterms 2020 er anerkendt af myndigheder og domstole verdenen over.

Valg af leveringsbetingelser

Alle der sender eller modtager varer og gods bør benytte leveranceklausulerne Incoterms®. Vi anbefaler at du vælger en klausul, hvor du selv har forsikringsansvaret. På den måde slipper du for at forholde dig til et ukendt forsikringsselskab, som din forhandlingspartner har valgt. Samtidig undgår du også diskussioner om, hvor og hvornår skaden skete.

Forklaring af incoterms

Klik på koderne nedenfor og få en forklaring på hver af de 11 klausuler.

  • FCA
  • FAS
  • FOB
  • CFR
  • CIF
  • CPT
  • CIP
  • DAP
  • DPU
  • DDP

EXW - Ex Works (Named place; ex factory ex mill, ex warehouse etc)

Køber bærer risikoen fra det øjeblik at sælger har stillet godset til disposition til den aftalte tid og på det aftalte sted. Fx. på sælgers fabrik eller lager. Køber bærer hele risikoen og alle omkostninger i forbindelse med at fragte varerne til bestemmelsesstedet. Køber klarerer også for eventuel eksport.

Forsikringsanbefaling: Køber bør købe forsikring fra godset forlader det angivne sted til den aftalte tid, som beskrevet i købsaftalen.

Overlevering fra sælger til køber: Lasterampe på sælgers fabrik eller lager (specificeret i aftalen).

Incoterms EXW, Ex Works - Dansk

FCA - Free Carrier (Named place)

Sælger overleverer godset i første transportørs varetægt på et angivet sted, klareret for eventuel eksport. Køber bærer risikoen fra det øjeblik godset er leveret til den første transportør eller terminal på aftalt tid og sted. Dette bør specificeres nøje i købsaftalen.

Forsikringsanbefaling: Køber bør købe forsikring for transporten. Sælger bør købe forsikring frem til det leveringssted, som er angivet i aftalen.

Overlevering fra sælger til køber: Færdiglastet på købers valgte transportmiddel.

Incoterms 2010 FCA, Free Carrier - Dansk

FAS - Free alongside ship (Named port of shipment - kun søtransport)

Sælger må overlevere godset ved siden af skibet i navngiven havn, klareret for eventuel eksport. Køber bærer risikoen fra det øjeblik, at godset er leveret ved skibssiden.

Forsikringsanbefaling: Køber bør købe forsikring for transporten fra havnen.

Overlevering fra sælger til køber: Et angivet sted på kajen.

Incoterms FAS, Free alongside ship - Dansk

FOB - Free on board (Named port of shipment - kun søtransport)

Sælger bærer risikoen frem til, at godset er lastet ombord på det skib, som er angivet af køber. Sælger må klarere for eventuel eksport. Køber bærer risikoen fra og med, at godset er lastet ombord på skibet.

Forsikringsanbefaling: Køber bør købe forsikring for transporten, fra godset er lastet ombord på skibet.

Overlevering fra sælger til køber: Færdiglastet ombord på skibet.

Incoterms FOB, Free on board - Dansk

CFR - Cost and freight (Named port of destination - kun søtransport)

Sælger dækker alle omkostninger og fragt frem til den angivne lossehavn. Men køber bærer risikoen fra og med at godset er leveret ved skibet, ligesom køber også bærer risikoen når varerne lastes ombord på skibet.

Forsikringsanbefaling: Køber bør købe forsikring for transporten.

Overlevering fra sælger til køber: Færdiglastet ombord på skibet.

Incoterms CFR, Cost and freight - Dansk

CIF - Cost, insurance and freight (Named port of destination - kun søtransport)

Sælger dækker alle omkostninger, inklusiv forsikring og fragt, frem til angiven lossehavn. Men køber bærer risikoen fra og med, at godset er leveret ombord på skibet. Forsikring, som gælder til og med ankomsthavnen, skal købes af sælger for købers regning.

Forsikringsanbefaling: Sælger bør købe forsikring som tilfredsstiller vilkåret Institute Cargo Clauses (C) frem til og med ankomsthavnen.

Overlevering fra sælger til køber: Færdiglastet ombord på skibet.

Incoterms CIF, Cost insurance and freight - Dansk

CPT - Carriage paid to (named place of destination)

Sælger betaler fragt til den angivne destination, men køber bærer risikoen fra og med, at godset er leveret til den første transportør eller terminal.

Forsikringsanbefaling: Køber bærer risikoen under hele transporten og bør købe forsikring.

Overlevering fra sælger til køber:På aftalt sted iflg. købskontrakten.

Incoterms CPT, Carriage paid to - Dansk

CIP - Carriage and insurance paid to (named place of destination)

Sælger betaler for fragt og forsikring, men køber bærer risikoen fra og med, at godset er leveret til fragtselskabet.

Forsikringsanbefaling: Forsikring, som gælder til og med ankomststedet, skal købes af sælger for købers regning. Forsikringen skal tilfredsstille vilkåret Institute Cargo Clauses (A).

Overlevering fra sælger til køber: På aftalt sted iflg. købskontrakten.

Incoterms CIP, Carriage and insurance paid to - Dansk

DAP - Delivered at place (named place of destination)

Sælger bærer al risiko for godset frem til det aftalte bestemmelsessted før losning. Køber bærer risikoen fra det øjeblik, at sælger har gjort godset tilgængeligt på bestemmelsesstedet. Aftalen skal angive det sted, hvor godset stilles til købers disposition.

Forsikringsanbefaling: Forsikring bør købes af sælger frem til det angivne bestemmelsessted i aftalen.

Overlevering fra sælger til køber: På det i aftalen angivne bestemmelsessted, ulosset.

Incoterms DAP, Delivered at place - Dansk

DPU - Delivered at Place Unloaded (named terminal at port or place of destination)

Sælger bærer hele risikoen for godset frem til at godset er losset på det angivne bestemmelsessted. Køber bærer risikoen fra det øjeblik, at godset er tilgængeligt efter losning på det aftalte sted. Aftalen skal angive, hvor på bestemmelsesstedet godset er tilgængeligt efter losning.

Forsikringsanbefaling: Forsikring bør købes af sælger frem til at godset er losset på det angivne sted.

Overlevering fra sælger til køber: På det aftalte sted, færdiglosset.

Incoterms DAT, Delivered at terminal - Dansk

DDP - Delivered duty paid (named place of destination)

Sælger dækker alle transportudgifter og bærer hele risikoen indtil godset er leveret. Sælger betaler også eventuelle toldafgifter, med mindre andet er aftalt. Køber bærer risikoen fra det øjeblik, at godset er tilgængeligt på bestemmelsesstedet.

Forsikringsanbefaling: Forsikring bør købes af sælger. Sælger bærer risikoen under hele transporten.

Overlevering fra sælger til køber: : På et angivet bestemmelsessted hos kunden, ulosset.

Incoterms DDP, Delivered duty paid - Dansk