Husforsikring


Når du køber et hus, er det én af dit livs største investeringer. Derfor er det vigtigt, at du er godt sikret og dét vil vi gerne hjælpe dig med.

Sammenlign dækninger Standard Basis
Inkluderet Inkluderet
Inkluderet Inkluderet
Inkluderet Ikke inkluderet
Inkluderet Ikke inkluderet
Inkluderet Ikke inkluderet

Husforsikring - brandforsikring

Næsten alle husejere har lån i deres hus. For at du, som husejer overhovedet kan få et lån, skal huset være brandforsikret, idet husets værdi stilles som sikkerhed for långiveren.

Men langt de fleste husejere har indset, at andre skader på huset som fx storm- og vandskader kan true deres økonomi. Som hovedregel bliver dit parcelhus forsikret til nyværdi, som betyder at forsikringen er sumløs.

Skulle det værste ske, og dit hus brænder ned til grunden, betyder det for dig, at huset genopføres i nutidige materialer og efter nuværende byggemetoder.

Skal du forsikre erhvervsbygninger?

Du kan også forsikring dine erhvervsbygninger her. Bygningsforsikring

Husforsikring i Grønland

Yderligere info om husforsikring

Saml dine forsikringer og få op til 15% rabat

Du er berettiget til rabat, så længe du har mindst 2 private forsikringer hos os, hvor familieforsikringen er obligatorisk. Hundeforsikring er ikke berettiget til rabat, men er rabatgivende.