Driftstabsforsikring


Driftstabsforsikring dækker nedgangen i virksomhedens indtjening, når du ikke kan opretholde din omsætning på grund af en skade.

  • Erstatter lønudgifter

    Erstatter lønudgifter, så du fx kan fastholde dine medarbejdere, som du ellers kunne være tvunget til at tage afsked med​.

  • Sikrer indtægter

    Sikrer din indtægt, hvis din virksomhed er tvunget til at ligge stille i en periode, fordi du har haft skade på bygning eller løsøre​​.

Driftstabsforsikring for virksomheder

Sikre din virksomheds indtjening med driftstabsforsikring, så kan du retablere virksomheden, fastholde medarbejdere samt markedsføre virksomheden.

Driftstabsforsikring Indeholder
Inkluderet
Inkluderet

Sikrer din virksomhed mod økonomisk tab

Med driftstabsforsikring sikrer du din virksomhed mod økonomisk tab, hvis der sker en skade på dine varer, inventar og maskiner.​

Ved brand hos leverandør/aftager af dine produkter, kan også påvirke din indtjening. Manglende leverance kan betyde at du ikke kan producere som planlagt, eller din kunde er afskåret fra at aftage dine produkter.

Driftstabforsikring kan ikke købes alene

​Driftstabsforsikringen kan du ikke købe alene, skal købes minimum sammen med enten:

Andre relevante ejendomsforsikringer

til din virksomhed.