Løsøreforsikring

Løsøreforsikring dækker alle din virksomheds varer, udstyr, maskiner og inventar.

  • Hurtig erstatning

    Hos os får du hurtig erstatning, så du slipper for at bruge virksomhedens penge.

  • Beskyttelse mod uforudsete hændelser

    Gælder for tyveri, brand, ulykke og andre uventede hændelser.

Løsøreforsikring for virksomheder

Løsøreforsikring dækker alle din virksomheds varer, udstyr, maskiner og inventar.

Løsøreforsikring dækker alle din virksomheds ejendele forsikret mod brand, tyveri og vandskade. Løsøreforsikring sørger også for, at du får dækket dine følgeudgifter i tilfælde af en skade, også dem som ikke er åbenlyse. ​​

Løsøreforsikring Super Standard Basis
Inkluderet Inkluderet Inkluderet
Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet
Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet
Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet
Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet
Inkluderet Ikke inkluderet Ikke inkluderet
Tilvalg til løsøreforsikring Super Standard Basis
Inkluderet Inkluderet Inkluderet
Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet
Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet
Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet
Inkluderet Ikke inkluderet Ikke inkluderet

Følgeudgifter inkluderet i løsøreforsikring

Løsøreforsikringen dækker også følgeudgifter i tilfælde af en skade.

Oprydningsomkostninger

Oprydningsomkostninger efter en skade samt bortskaffelse og destruktion af de skadede genstande, der ikke kan genanvendes.

Genfremstillingsomkostninger

Bliver originalmodeller, skriftligt materiale, arkiver og IT-data ødelagt af en skade, betaler vi erstatning for genfremstillingen.

Løsøre tilhørende andre

Opbevarer du genstande for andre til fx reparation og forarbejdning erstatter vi disse i skadetilfælde såfremt ejeren af genstandene ikke selv har en forsikring.

Løsøreforsikring - Grønland - Kalaallit Forsikring

Løsøre udenfor forsikringstedet i bygninger

Befinder din virksomheds genstande sig midlertidigt i bygninger andre steder i Norden, erstatter vi skader opstået under opholdet.

Bærbar it-udstyr og mobiltelefoner udenfor forsikringsstedet

Er du eller dine ansatte på rejse i til lande i hele verden og medbringer mobiltelefon, tablet, computer og kamera, erstatter vi skader der er opstået under transporten og opholdet.

Gælder kun Super og Standard

Bliver nøgler stjålet under et indbrud erstatter vi udgifter til omstilling af låse og nye nøgler.

Driftstabsforsikring er et must ved køb af løsøreforsikring

Du kan ikke undvære en driftstabsforsikring, når du køber løsøre- og/eller en bygningsforsikring, da den dækker driftstab og meromkostninger, når din virksomhed må ligge stille i en periode fordi bygninger, maskiner og varelager er ramt af en skade, som er dækket under løsøre- og/eller bygningsforsikring.​

Skal du forsikre dine private ting?

Læs mere om indboforsikring til dig, som privatperson.

Andre relevante ejendomsforsikringer

til din virksomhed.