Bygningsforsikring

Bygningsforsikring dækker din erhvervsbygninger både dit kontor, butik, lager, produktionshal og de bygninger du udlejer.

  • Genopførsel af bygning

    Få genopført bygning, hvis brandskade udgør 50% eller mere.

  • Afdækning til reparation

    Får du smadret dine ruder, døre eller porte ved indbrud, dækker vi afdækning til reparation.

Bygningsforsikring til din virksomhed

Bygningsforsikring dækker dine bygninger mod brand, tyveri og vandskade. Bygningsforsikringen sørger også for, at du får dækket dine følgeudgifter i tilfælde af en skade, også dem som ikke er åbenlyse.​

Følgeudgifter inkluderet i bygningsforsikring

Bygningsforsikringen dækker også følgeudgifter i tilfælde af en skade.

Restværdi

Bliver din bygning beskadiget med mindst 50 % af nyværdien, kan du vælge, at få nedrevet den ikke skadede del af bygningen og få opført en tilsvarende hel ny bygning, i stedet for at få repareret den skadede bygning.

Oprydningsomkostninger

Oprydningsomkostninger efter en skade samt bortskaffelse og destruktion af de skadede genstande, der ikke kan genanvendes.

Lovliggørelse

Erstatning for forøgede udgifter som er forbundet med, at myndighederne stiller krav om, at det der genopføres efter en skade skal opfylde nye krav i lovgivningen.

Haveanlæg og gårdbelægning

Dækker udgifter til retablering af haveanlæg og gårdbelægning samt nyplantning.

Tilbehør til beboelsesejendom

Dækker haveredskaber og tilbehør til beboelsesbygnings drift, herunder inventar samt fyringsolie og kølemedium i bygningens jordvarmeanlæg. Derudover er TV-, Tele- og datakabler, samt græsklippere, sneslynger, jordfræsere og andre arbejdsmaskiner som ikke registreringspligtige også dækket.

Bygningsforsikring indeholder Super Standard Basis
Inkluderet Inkluderet Inkluderet
Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet
Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet
Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet
Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet
Inkluderet Ikke inkluderet Ikke inkluderet
Tilvalg til bygningsforsikring Super Standard Basis
Inkluderet Inkluderet Inkluderet
Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet
Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet
Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Gælder kun for Super og Standard

Hærværk
Bliver bygning hærget af ren hærværk og/eller vandalisme erstatter vi afrensningen og skaderne på bygningen. Hærværk på glas, sanitet og/eller udendørs skilte er dog kun dækket når du har købt tilvalgsdækning: Glas, sanitet, og/eller udendørs skilte.

Nøgledækning
Bliver nøgler stjålet under et indbrud erstatter vi udgifter til omstilling af låse og nye nøgler.

Bygningsforsikring - Grønland - Kalaallit Forsikring

Driftstabsforsikring er et must ved køb af bygningsforsikring

Du kan ikke undvære en driftstabsforsikring, når du køber løsøre- og/eller en bygningsforsikring, da den dækker driftstab og meromkostninger, når din virksomhed må ligge stille i en periode fordi bygninger, maskiner og varelager er ramt af en skade, som er dækket under løsøre- og/eller bygningsforsikring.​

Skal du forsikre dit hus?

Læs mere om husforsikring til dig, som privatperson.

Andre relevante ejendomsforsikringer

til din virksomhed