Snescooterinut sillimmaterput atorlugu sillimmaserluarit, pisussaaffilersorsimanngitsumik neqeroorummik uani pissarsigit. Illit aquttutut, ajutoornernut, ikuallattoornermut, tilliffigitinnermullu snescooterinut sillimmasiinerup taarsiiffigissavaa. Pitsaanerpaamillu sillimmaserniaruit kaskomik sillimmasiineq iluarnerpaassaaq.

Inatsit malillugit malittarineqartussanut snescooterinik akisussaasutut sillimmasiisariaqarputit, kisianni illit pigisatillu ajoquserpata taarsiiffigineqarsinnaanngilatit! Snescooterivit ajoqusernissaanut kaskomik sillimmateqaruit taarsiiffigineqarsinnaavutit.

Sillimmataatitit ataatsimoortikkit

tamatumuunalu 15%-it sipaarlugit

Sillimmasiinerni minnerpaamik marluusuni pigisanut sillimmasiineq pinngitsoorani ilaassaaq, qimmimut aamma angalanermut sillimmasiinerit minillugit.