Search and Rescue forsikring

Mennesket søger bestandigt nye udfordringer, men eventyrlysten kan være skæbnesvanger, hvis man ikke har taget de rette forholdsregler. Det er blevet utroligt populært at udforske den grønlandske indlandsis, men det er samtidig en farlig sport, for naturen og klimaet i Grønland er meget barskt og omskifteligt. Derfor har selv erfarne "eventyrere" fordel af en forsikring. En redningsaktion er meget dyr, og det kan få alvorlige økonomiske følger for ekspeditionsdeltagerne både at miste alt udstyr og stå med en regning for evakuering efter en mislykket ekspedition.

Den danske stat kræver, at ekspeditioner over den grønlandske indlandsis har tegnet en forsikring, som dækker eftersøgnings- og redningsaktion, også kaldet SAR - Search and Rescue. Hvis ekspeditionen forulykker og sender nødsignal, koordinerer politiet i Grønland indsatsen med helikoptere, fly og redningsmandskab. Det er denne udgift, ekspeditionerne tegner forsikring for i Kalaallit Forsikring. Herudover kan man forsikre det ofte meget dyre udstyr, og endelig kan man supplere med en ulykke/livsforsikring.

Inden vi kan udfærdige et forsikringstilbud skal vi bede dig hente pdf-filen "Forsikringsdetaljer" som findes i Bilag's boksen til højre. Udfylde denne og sende den til os enten pr. mail: kfa.privat@if.dk eller pr. fax: +299 32 42 40.

Vær opmærksom på at der ikke gives tilbud førend tilladelse fra Grønlands Selvstyre foreligger.

Tilladelse til krydsning af indlandsisen fås ved henvendelse til Grønlands Selvstyre nnpan@gh.gl


People seek new challenges all the time - but the adventures could be devastating if you haven't taken the right precautions. It has become very popular to explore the icecap of Greenland . It is a very dangerous sport because the climate is tough and the weather changes rapidly.

A rescue is very expensive and the economic consequence of loosing equipment and having to pay for the rescue could be very severe.

 

The Danish government demands people crossing the icecap of Greenland to have insurance covering search and rescue. If the expedition gets in trouble and sends out a distress-signal the police in Greenland coordinates the search and rescue using helicopters, aeroplanes and trained rescue personnel. This and your equipment is what the insurance covers. It is possible to supply with a personal accident insurance.

 

If you want an insurance offer we kindly ask you to download the pdf-file "Insurancedetails" in the box on the right side. You must fill in the information we need and sent it to us either by email: kfa.privat@if.dk or by fax: +299 32 42 40.

 

Be aware that no insurance offers are given until permission from the Greenlandic Self-Government has been uptained.

 

Permission to cross the icecap can be uptained by contacting the Greenlandic Self-Government nnpan@gh.gl

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.