Site map

Om Kalaallit Forsikring Agentur A/S
Historien om den lille amulet
Job hos os
Vi søger Eksam. Erhvervsassurandør

E-mail adresse
Athen Konvention
Kalaallit Forsikring´s facebook side
Køb din rejseforsikring på nettet
Talt med din skorstensfejer i dag?
Snescooterforsikring

Erhvervsforsikring
Hvad er dit forsikringsbehov?
Ansvarsforsikringer
Erhvervs- og Produktansvar
Dataansvar
Direktions- og Bestyrelsesansvar
Ingredienser og komponenter
Kriminalitet
Retshjælp
Tilbagekaldelse af varer (Recall)
Professionelt ansvar
Forsikring mod netbank indbrud
IT Sikkerhed
Rejsebureau
Bilforsikring til firmaets køretøjer
Bygningsforsikringer
Bygningsforsikring
All Risks Virksomhedsforsikring
Anden bygningsbeskadigelse
Bygningsbrandforsikring
Driftstab
Løsøreforsikring
Entrepriseforsikring
Kombineret Entrepriseforsikring
Løsøre og Driftstab
Dig og dine medarbejdere
Arbejdsskadeforsikring
Erhvervsrejseforsikring
Udstationeringsforsikring
Ulykkesforsikring
Invaliditet
Tidsbestemte dækninger på ulykkeforsikring
Dødsfald, tandskade og behandlingsudgifter
Hvad er et ulykkestilfælde?
Dækning under bilkørsel på ulykkesforsikring
Foreninger og institutioner
Transportørens ansvarsforsikringer
Fragtføreransvar
Speditøransvar
Stevedoreansvar
Virksomhedens transportforsikringer
Egne varer
Kollektioner
Messemateriale
Forsikring af varer under transport
Værktøj og instrumenter
Skærpede krav ved varmt arbejde
Marine
Fartøjsforsikringer
Kaskoforsikring
Vurderingsskema
Erhvervsforsikring til nystartet virksomheder
Erhvervsbrochure
Administerer erhvervsforsikringer på nettet

Privatforsikring
Forsikring af dit indbo
Forsikring af dit hus
Ulykkesforsikring
Bilforsikring
Brochure - Privat Forsikringer
Forsikring af din hund
Hvilke forsikringer der skal tegnes på båden
Opsigelse af din forsikring
Rejseforsikring

Search and Rescue forsikring

Anmeld skade

Samarbejdspartnere

Klagemuligheder hos If
Ankenævnet for Forsikring

Tilmeld dine forsikringer til Betalingsservice

Kontakt os
Vores medarbejdere i Kalaallit Forsikring
Indhent tilbud på erhvervsforsikring

Samarbejder med If Skadeforsikring, som er Nordens største forsikringsselskab.