Bestyrelsesansvarsforsikring


Dækker erstatningskravet, som du som bestyrelsesmedlem kan blive pålagt.

  • Dækker ledelsesansvar

    Dækker ansatte, der i kraft af deres stilling kan blive mødt med et ledelsesansvar​.

  • Krav mod bestyrelsen

    Dækker erstatningskrav mod bestyrelsen.

  • Valgfri forsikringssum

    Du fastsætter selv forsikringssummen.

Bestyrelsesansvarsforsikring i Grønland

Vi ser en klar stigning i antallet af sager om bestyrelsesansvar. Det er tydeligt, at der er mange risici i at sidde i en bestyrelse, fordi du kan blive gjort personligt ansvarlig for bestyrelsens handlinger.

Dine bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for deres beslutninger

Antallet af sager om bestyrelsesansvar stiger markant, og det er i dag forbundet med mange risici at sidde i en bestyrelse, fordi du kan blive gjort personlig ansvarlig for bestyrelsens handlinger.

Det enkelte bestyrelsesmedlem hæfter nemlig med sin personlige formue for bestyrelsesarbejdets udførelse.

Bevidstheden om, at du i værste fald kan komme til at hæfte for et millionbeløb, må du forsikre bestyrelsen mod erstatningskrav fra ejere eller kreditorer.

Bestyrelsesansvarsforsikring Indeholder
Inkluderet
Inkluderet
Inkluderet