Erhvervsansvarsforsikring


Erhvervsansvarsforsikring hjælper din virksomhed, hvis du bliver mødt med et erstatningskrav for en skade, der sker i forbindelse med din virksomheds almindelige aktiviteter.

  • Dækker erstatningsansvar

    Dækker virksomhedens erstatningsansvar overfor tredjeman​d.

  • Uberettigede krav

    Friholder virksomheden for uberettigede krav fra tredjemand​.​​

Erhvervsansvarsforsikring til din virksomhed

Erhvervsansvarsforsikring dækker din virksomheds erstatningsansvar, hvis en ansat kommer til at lave en skade hos en af dine kunder på grund af fejl eller en forsømmelse. 

Erhvervsansvarsforsikring Indeholder
Inkluderet
Inkluderet
Inkluderet
Inkluderet
Inkluderet

Vælg frit imellem disse tilvalgsdækninger

Tilvalg til erhvervsansvarsforsikring Indeholder
Inkluderet
Inkluderet
Inkluderet
Inkluderet
Inkluderet

Erhvervsansvarsforsikring dækker hele firmaet

Erhvervsansvarsforsikringen dækker også, hvis du som virksomhedsejer bliver gjort erstatningsansvarlig over for en ansat, der kommer til skade på jobbet.

Vi vurderer om erstatningskrav mod din virksomhed er berettiget

Er du eller din virksomhed erstatningsansvarlig for en skade, så dækker vi. Er du ikke erstatningsansvarlig, så afviser vi kravet og hjælper dig, hvis sagen alligevel fører til en retssag.

Det vil sige, at du også får stor hjælp af erhvervsansvarsforsikringen, hvis der bliver rejst uberettigede krav mod din virksomhed.

Konkurs uden erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikringen er ikke lovpligtig, men virksomheder, der ikke har en erhvervsansvarsforsikring, må selv betale for erstatningsansvaret, og det kan koste dyrt og kan i værste fald resultere i økonomisk krise, som fx at din virksomhed går i betalingsstandsning eller går konkurs.