Retshjælpsforsikring


Retshjælpsforsikringen dækker udgifter til juridisk bistand, når din virksomhed er part i en tvist.

 • Omkostninger ved domstol & voldgift

  Dækker pålagte og egne omkostninger i forbindelse med sager for de almindelige domstole og voldgiftsretter​.

 • Både sagsøger og sagsøgte

  Dækker både når virksomheden er sagsøger og sagsøgte​.

 • Udgifter ved tvister

  Dækker virksomhedens udgifter til retslig behandling af tvister​.

Retshjælpsforsikring erhverv

Retshjælpsforsikring dækker tvister lige meget om du er sagsøger eller sagsøgte.

Har du brug for en retshjælpsforsikring?​

Retshjælpsforsikringen dækker tvister opstået i forbindelse med udøvelse af virksomheden, hvad enten du er sagsøger eller sagsøgte.

Du løber altid en risiko for, at blive uenig med en leverandør eller en kunde. Desværre kan alle uenigheder ikke løses af parterne selv og derfor ender en del af uoverensstemmelserne i retten.

En retssag kan hurtigt blive en dyr affære, og derfor er det en god idé, at have en retshjælpsforsikring.​​

Retshjælpsforsikring

Fx når der opstår uoverensstemmelser om:

 • Mangler ved varer, der er leveret
 • Mangler ved arbejde, der er udført
 • Tvister i forbindelse med aftaler mellem virksomheden og virksomhedens aftalepartner 
 • Tvister i erhvervslejeforhold.

Hvilke omkostninger er dækket?

 • Sagsomkostninger egne og pålagte, fastsat af domstol eller voldgiftsret
 • Øvrige sagsomkostninger, hvis de er afholdt med rimelig grund
 • Omkostninger påtaget ved forlig

Dækning i udlandet

Retshjælpsforsikringen dækker din virksomhed i Grønland og Norden. Derudover tilbyder vi dig en udvidet retshjælpsforsikring, som dækker:

 • Europa
 • Hele verden ekskl. USA/Canada
 • Hele verden inkl. USA/Canada

Skal du også forsikre privat retshjælp?

Læs mere om retshjælpsforsikring i indboforsikringen til dig, som privatperson.