Kriminalitetsforsikring

Dækker hacking af virksomhedens bankkonti inkl. it-systemer og ansatte, der begår tyveri mod virksomheden.

 • Dækker netbankindbrud

  Dækker tab som følge af 3. mands manipulation af dine it-systemer, herunder også netbankindbrud​​.

 • Dækker virksomheds erstatningsansvar

  Dækker din virksomheds erstatningsansvar som følge af ansattes kriminalitet begået mod 3. mand​.

 • Dækker økonomisk tab

  Dækker det økonomiske tab som følge af ansattes kriminalitet begået mod din virksomhed.​

Kriminalitetsforsikring Indeholder
Inkluderet
Inkluderet
Inkluderet

Kriminalitetsforsikring for virksomheder

Selv erstatningsanvaret over andre virksomheder, dækker vi, hvis dine ansatte begår tyveri mod disse virksomheder. Kriminalitetsforsikring beskytter din virksomhed mod økonomisk kriminalitet, som kan foregå på mange måder. Jo større virksomheden er, jo større er risikoen.

Sådan dækker kriminalitetsforsikring:

 • sekretær har gennem en længere periode overført mindre pengebeløb fra firmaets konto til sin private konto
 • sælger har stjålet dyre varer hos en af dine kunder
 • dit it-system er blevet udsat for hacking og hackerne har via netbank eller andre it-systemer lænset din virksomheds bankkonti.

Når det gælder it-kriminalitet, som foregår på tværs af lande over hele verden, kan det være svært for politiet at finde frem til præcis hvilke personer, der står bag. Kriminalitetsforsikringen dækker derfor også, hvis det ikke er muligt at identificere den eller de skyldige.

En enklere dækning med netbankforsikring

Vi tilbyder også en forsikring, som kun dækker hacking af din virksomheds netbankkonti. Den er beregnet til enkelmandsvirksomheder, der ingen ansatte har. Læs mere om Netbankforsikring.