Professionel ansvarsforsikring

Professionel ansvarsforsikring dækker erstatningskrav du kan blive mødt med som følge af den rådgivning, du har ydet overfor dine kunder.

 • Dækker dit rådgiveransvar

  Dækker erstatningskrav du kan blive mødt med som følge af den rådgivning, du har givet en kunde​.

 • Uberettigede krav

  Friholder virksomheden for uberettigede krav fra tredjemand​.​​

Professionel ansvarsforsikring for virksomheder

Det er menneskeligt at begå fejl, men rådgiver din virksomhed kunder kan selv små fejl koste dig dyrt. Køber du en professionel ansvarsforsikring, er du heldigvis dækket, hvis din rådgivning resulterer i et økonomisk tab for kunden.

Professionel ansvarsforsikring Indeholder
Inkluderet
Inkluderet
Tilvalg professionel ansvarsforsikring, specielt lavet til IT-virksomheder Indeholder
Inkluderet

Professionel rådgivning kan få store økonomiske konsekvenser

En professionel rådgiver bliver betragtet som ekspert med en særlig faglig viden og uddannelse. Derfor er du underlagt et professionsansvar.

Har du leveret mangelfulde ydelser eller rådgivning, og kan ansvaret placeres hos dig, kan et erstatningskrav og sagsomkostninger få store økonomiske konsekvenser for din virksomhed.

Det er grunden til at det i dag er blevet kutyme, og ofte et krav i kontrakter, at du som rådgiver har en professionel ansvarsforsikring.

Hvem tilbyder vi professionel ansvarsforsikring?

Vi tilbyder professionel ansvarsforsikring til:

 • arkitekter
 • ingeniører
 • it-virksomheder
 • elinstallatører
 • øvrige rådgivningsvirksomheder.
Professionel ansvarsforsikring

Skræddersyet dækning til IT-virksomhed

Har du en IT-virksomhed, kan du også købe vores tilvalgsdækning for krænkelse af immaterielle rettigheder.

Så er du dækket for erstatningskrav som måtte opstå som følge af, at du ved simpel uagtsomhed overtræder/krænker patenter, ophavs-, varemærke- eller mønsterrettigheder og lignende hos tredjemand.