Netbankforsikring


Dækker, hvis din virksomheds bankkonto bliver udsat for netbankindbrud.

  • Dækker alle

    Dækker alle virksomheder nævnt i policen​​.

  • Dækker tab

    Dækker tab som følge af hacking af virksomhedens netbank.

  • Høj dækningssum

    Dækker op til 2.500.000 kr.

Netbankforsikring mod netbankindbrud

Dækker, hvis din virksomheds bankkonto bliver udsat for netbankindbrud. Skræddersyet til enkeltmandsvirksomheder uden ansatte.

Banken dækker ikke netbankindbrud

Men det gør vi.

Netbankindbrud er et stigende problem, men banken dækker ikke indbrud i netbanken, når den tilhører en virksomhed. Netbankforsikringen dækker tab i forbindelse med netbankindbrud. Så bliver din firmakonto bliver hacket, dækker netbankforsikringen dine økonomiske tab på kontoen.

For at sikre din virksomhed bedst muligt tilbyder vi en af markedets mest fleksible netbankforsikringer.

Endnu bedre dækning med kriminalitetsforsikring

Udover netbankindbrud, får du også kriminalitet begået af ansatte mod din virksomhed og dit eventuelle ansvar for ansattes kriminalitet begået mod 3. mand, dækket med kriminalitetsforsikring.​​